CAMO

I vårt CAO-tillstånd innehar vi behörighet att ansvara för fortsatt luftvärdighet (CAM-avtal), bevakning av kommande underhållsåtgärder samt utföra ARC-besiktning och utfärda ARC.

För mer information, kontakta:

Mattias Essberg
+4670 538 87 70